Varmt välkommen till Attention Håbos årsmöte 2018

DATUM: 22 Mars
TID:
kl 18.00
PLATS:
Anhörigcenter, Källgatan 12, nb

Vi bjuder på smörgåstårta och fika, under tiden får vi lyssna på en föreläsning.

———————————————————————-

Föreläsning – Diagnoser och dataspel – Romans eller problem?

Funderar du på om ditt barn spelar för mycket och i så fall varför?

Kom och lyssna och få lite konkreta roliga tips på hur vardagssamtalen kring skärmtid kan gå från jobbigt till roligt!

Föreläsare: Mustapha Pettersson är född 1981 och bor med sin familj i Linköping.

På behandlingshemmet Game Over, arbetar han med klinisk behandling av spelberoende. Han har varit verksam på Game Over till och från i 15 år med avbrott för vidare studier och förkovringar främst inom KBT och behavorism.

Han är även en flitigt anlitad föreläsare med uppdrag från hela Norden.

———————————————————————-

Anmäl dig senast 16/3 med ett mail till

hej@attention-habo.se

Varmt välkommen!

————————–

Dagordning för årsmötet

• Fastställande av röstlängd

• Fråga om årsmötets behöriga sammankallande

• Godkännande av dagordningen

• Val av ordförande och sekreterare för mötet

• Val av protokolljusterare och rösträknare

• Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

• Revisorernas berättelse

• Fråga om fastställande av balansräkning

• Styrelsens ansvarsfrihet

• Behandling av motioner och förslag från styrelsen

• Fastställande av verksamhetsplan och budget

• Val av styrelse; ordförande och övriga styrelseledamöter

• Val av suppleanter till styrelsen

• Val av en revisor och en revisorssuppleant

• Val av minst två ledamöter till valberedning

• Övriga val