Varmt välkommen till Attention Håbos årsmöte 2018

DATUM: 22 Mars
TID:
kl 18.00
PLATS:
Anhörigcenter, Källgatan 12, nb

Vi bjuder på smörgåstårta och fika, under tiden får vi lyssna på en föreläsning.

Mer info kommer här veckan innan årsmötet.

Anmäl dig senast 16/3 med ett mail till

hej@attention-habo.se

Varmt välkommen!

————————–

Dagordning för årsmötet

• Fastställande av röstlängd

• Fråga om årsmötets behöriga sammankallande

• Godkännande av dagordningen

• Val av ordförande och sekreterare för mötet

• Val av protokolljusterare och rösträknare

• Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

• Revisorernas berättelse

• Fråga om fastställande av balansräkning

• Styrelsens ansvarsfrihet

• Behandling av motioner och förslag från styrelsen

• Fastställande av verksamhetsplan och budget

• Val av styrelse; ordförande och övriga styrelseledamöter

• Val av suppleanter till styrelsen

• Val av en revisor och en revisorssuppleant

• Val av minst två ledamöter till valberedning

• Övriga val