Se möjligheter – metoder och verktyg för en bättre vardag

NPF påverkar hela livet! Ta chansen att delta på NPF-forum, Attentions konferens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Årets tema är ”Se möjligheter – metoder och verktyg för en bättre vardag”. Fokus ligger på vilka stödinsatser, metoder och pedagogiska hjälpmedel som kan underlätta vardagen för personer med ADHD, Tourette, ASD/Asperger, språkstörning och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ta gärna del av programmet här.  Länk till sida hos Riksförbundet Attention»

Ladda ned en affischi pdf-format och sätt upp på jobbets anslagstavla»

Ladda ned hela programbladet i pdf-format och läs i lugn och ro»