Styrelsen 2016

Vid årsmötet i mars togs följande styrelse ut

Styrelsen 2016 blev följande:

Ordförande 2 år, Jessica Stigsdotter Axberg
Vice ordförande 1 år, Birgitta Widén
Sekreterare 2 år, Göran Månpärla
Kassör 2 år, Mona Pettersson-Nacef
Ledamot 1år, Lee Melleroth

Suppleanter 1 år
Jessica Everitt
Jennifer Rydén Englund

Valberedning 1 år
Mia J Bergman
Jonny Nieminen
Karin Johansson

Revisor 1 år, Annelie Djurklou
Revisorsuppleant 1 år, Christina Granath