Styrelsen 2019

Vid årsmötet i mars togs följande styrelse ut

Styrelsen 2019:

Ordförande 1 år, Teresa Fröling
Vice ordförande 2 år, Jessica Everitt
Kassör 2 år, Jessica Stigsdotter Axberg
Sekreterare 2 år, Marie J Bergman
Ledamot 1 år, Michaela Vendell

Suppleanter 1 år
Marie Nihlman
Madelein Manros

Valberedning 1 år, Maria Annell

Revisor 1 år, Annelie Djurklou
Revisorsuppleant 1 år, Christina Granath