Styrelsen 2021

Vid årsmötet 22 mars togs följande styrelse ut

Styrelsen 2021:

Ordförande 2 år, Jessica Stigsdotter Axberg (1 år kvar)
Vice ordförande 2 år, Michaela Vendell (2 år kvar)
Kassör 2 år, Madeleine Manros (1 år kvar)
Sekreterare 2 år, Marie J Bergman (2 år kvar)
Ledamot 2 år,  Vakant 

Suppleanter 1 år
Marie Nihlman
Eva Björkman

Revisor 1 år, Annelie Djurklou
Revisorsuppleant 1 år, Christina Granath

Valberedning 1 år, Maria Annell