Styrelsen 2022

Vid årsmötet 21 mars togs följande styrelse ut

Styrelsen 2022:

Ordförande 2 år, Jessica Stigsdotter Axberg (2 år kvar)
Vice ordförande 2 år, Michaela Vendell (1 år kvar)
Kassör 2 år, Madeleine Manros (2 år kvar)
Sekreterare 2 år, Marie J Bergman (1 år kvar)
Ledamot 2 år, Birgitta Widén (1 år kvar)

Suppleanter 1 år
Eva Björkman
Kim Edberg

Revisor 1 år, Annelie Djurklou
Revisorsuppleant 1 år, Christina Granath

Valberedning 1 år