SÅÅÅ viktigt! Varför ska det vara skillnad på akut hjälp om man bryter ett ben eller bryter själen?
Skriv under namninsamlingen att Uppsala ska få ha sin jourtelefon kvar – och bemannad. ❤ ❤ ❤ ❤
Det kommer att rädda liv 🙏

I Uppsala saknas en telefonlinje direkt till akutpsykiatrin. Personalen kan med nuvarande bemanning sällan svara i telefonen, och på telefonsvararen hänvisar man till 1177 och 112 eller ett fysiskt besök på akutmottagningen.
I stunden före ett självmord är många ambivalenta. Ett samtal kan vända tankarna på att ta sitt liv. Vid svår ångest med självmordstankar är samtalet en viktig del för att dämpa symtomen, till skillnad mot vid somatiska sjukdomar.
❤ ❤ ❤


————————-
Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Bekräftar man inte så kommer namnet inte upp på listan.
———————-
Föreningen Attention Uppsala
Föreningen Attention Enköping
Föreningen Attention Håbo
Autism- och Aspergerföreningen i Uppsala län
Träffpunkternas intresseförening, TIF
Föreningen Balans Uppsala
Intresseföreningen för schizofreni Uppsala, IFS
Föreningen Suicidprevention och efterlevandes stöd, SPES, Uppsala krets
OCD-föreningen Uppsala län
Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) Uppsala läns distrikt