Styrelsen 2017

Vid årsmötet i mars togs följande styrelse ut

Styrelsen 2017:

Ordförande 1 år kvar, Jessica Stigsdotter Axberg
Vice ordförande 2 år, Birgitta Widén
Sekreterare 1 år kvar, Göran Månpärla
Kassör 1 år kvar, Mona Pettersson-Nacef
Ledamot 2 år, Lee Melleroth

Suppleanter 1 år
Jessica Everitt
Jennifer Rydén Englund

Valberedning 1 å
Mia J Bergman
Michaela Vendell 
Marie Nielmann

Revisor 1 år, Annelie Djurklou
Revisorsuppleant 1 år, Christina Granath