Styrelsen

Nedan kan du se årets styrelse och tidigare styrelser

Styrelsen 2023:

Ordförande 2 år, Jessica Stigsdotter Axberg (1 år kvar)
Vice ordförande 2 år, Michaela Vendell (2 år kvar)
Kassör 2 år, Madeleine Manros (1 år kvar)
Sekreterare 2 år, Marie J Bergman (2 år kvar)
Ledamot 2 år, Birgitta Widén (2 år kvar)

Suppleanter 1 år
Eva Björkman
Angelica Jerndahl

Revisor 1 år, Annelie Djurklou
Revisorsuppleant 1 år, Christina Granath

Valberedning 1 år –
vi har ingen valberedning för tillfället. 

Är du nyfiken på att vara med i vår styrelse så hör av dig till oss. vi behöver alltid människor som vill engagera sig. 

Tidigare styrelser

Styrelsen 2023

Ordförande 2 år, Jessica Stigsdotter Axberg (1 år kvar)
Vice ordförande 2 år, Michaela Vendell (2 år kvar)
Kassör 2 år, Madeleine Manros (1 år kvar)
Sekreterare 2 år, Marie J Bergman (2 år kvar)
Ledamot 2 år, Birgitta Widén (2 år kvar)

Suppleanter 1 år
Eva Björkman
Angelica Jerndahl

Revisor 1 år, Annelie Djurklou
Revisorsuppleant 1 år, Christina Granath

Valberedning 1 år – ingen

Styrelsen 2022

Ordförande 2 år, Jessica Stigsdotter Axberg (2 år kvar)
Vice ordförande 2 år, Michaela Vendell (1 år kvar)
Kassör 2 år, Madeleine Manros (2 år kvar)
Sekreterare 2 år, Marie J Bergman (1 år kvar)
Ledamot 2 år, Birgitta Widén (1 år kvar)

Suppleanter 1 år
Eva Björkman
Kim Edberg

Revisor 1 år, Annelie Djurklou
Revisorsuppleant 1 år, Christina Granath

Valberedning 1 år – ingen

Styrelsen 2021

Ordförande 2 år, Jessica Stigsdotter Axberg (1 år kvar)
Vice ordförande 2 år, Michaela Vendell (2 år kvar)
Kassör 2 år, Madeleine Manros (1 år kvar)
Sekreterare 2 år, Marie J Bergman (2 år kvar)
Ledamot 2 år,  Vakant 

Suppleanter 1 år
Marie Nihlman
Eva Björkman

Revisor 1 år, Annelie Djurklou
Revisorsuppleant 1 år, Christina Granath

Valberedning 1 år, Maria Annell

Styrelsen 2020

Ordförande 2 år, Jessica Stigsdotter Axberg
Vice ordförande 2 år, Michaela Wendell
Kassör 2 år, Madeleine Manros
Sekreterare 2 år, Marie J Bergman
Ledamot 2 år,  Vakant

Suppleanter 1 år
Marie Nihlman
Eva Björkman

Revisor 1 år, Annelie Djurklou
Revisorsuppleant 1 år, Christina Granath

Valberedning 1 år, Maria Annell

Styrelsen 2019

Ordförande 1 år, Teresa Fröling
Vice ordförande 2 år, Jessica Everitt
Kassör 2 år, Jessica Stigsdotter Axberg
Sekreterare 2 år, Marie J Bergman
Ledamot 1 år, Michaela Vendell

Suppleanter 1 år
Marie Nihlman
Madelein Manros

Valberedning 1 år, Maria Annell

Revisor 1 år, Annelie Djurklou
Revisorsuppleant 1 år, Christina Granath

Styrelsen 2018

Ordförande 2 år, Teresa Fröling
Vice ordförande 1 år, Jessica Everitt
Kassör 2 år, Annika Damm
Sekreterare 1 år, Birgitta Widén
Ledamot 2 år, Peter Fröling

Suppleanter 1 år
Marie Nihlman
Michaela Vendell

Valberedning 1 år
Marie J Bergman
Cim Hansson

Revisor 1 år, Annelie Djurklou
Revisorsuppleant 1 år, Christina Granath

Styrelsen 2017

Ordförande 1 år kvar, Jessica Stigsdotter Axberg
Vice ordförande 2 år, Birgitta Widén
Sekreterare 1 år kvar, Göran Månpärla
Kassör 1 år kvar, Mona Pettersson-Nacef
Ledamot 2 år, Lee Melleroth

Suppleanter 1 år
Jessica Everitt
Jennifer Rydén Englund

Valberedning 1 å
Mia J Bergman
Michaela Vendell 
Marie Nielmann

Revisor 1 år, Annelie Djurklou
Revisorsuppleant 1 år, Christina Granath

Styrelsen 2016 - föreningens bildande

Ordförande 2 år, Jessica Stigsdotter Axberg
Vice ordförande 1 år, Birgitta Widén
Sekreterare 2 år, Göran Månpärla
Kassör 2 år, Mona Pettersson-Nacef
Ledamot 1år, Lee Melleroth

Suppleanter 1 år
Jessica Everitt
Jennifer Rydén Englund

Valberedning 1 år
Mia J Bergman
Jonny Nieminen
Karin Johansson

Revisor 1 år, Annelie Djurklou
Revisorsuppleant 1 år, Christina Granath