Styrelsen 2018

Vid årsmötet i mars togs följande styrelse ut

Styrelsen 2018:

Ordförande 2 år, Teresa Fröling
Vice ordförande 1 år, Jessica Everitt
Kassör 2 år, Annika Damm
Sekreterare 1 år, Birgitta Widén
Ledamot 2 år, Peter Fröling

Suppleanter 1 år
Marie Nihlman
Michaela Vendell

Valberedning 1 år
Marie J Bergman
Cim Hansson

Revisor 1 år, Annelie Djurklou
Revisorsuppleant 1 år, Christina Granath