Vi har ställt 8 frågor till partier i Håbo Kommun – så här har de som hört av sig svarat

 

BAKGRUND:  Idag är det ca 150000 unga i ålder 16-29 år som vare sig studerar eller arbetar. En riskfaktor för att hamna i UVAS är funktionsnedsättning. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor har skrivit en rapport om detta, som pekar ut funktionsnedsatta som en överrepresenterad grupp.

Källa: https://www.mucf.se/publikationer/ett-langvarigt-utanforskap

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har ännu inte svarat 2022-09-03

 

Detta är en uppgift som ligger på flera aktörer än bara kommunen, och när det gäller ungdomar har kommunen ett uppföljningsansvar, och som vi förstår efter tredovisningar fungerar i Håbo.
Vi följer arbetet i den ny arbetsmarknadsenheten. Vi har också deltagit i studiebesök på kommunens platser som har aktiviteter inom LSS. Både anhöriga och ungdomar var positiva till det stöd som gavs där.
Hur vill ditt parti stötta och hjälpa ungdomar och vuxna med NPF som har svårt att komma in på arbetsmarknaden samt ungdomar som varken studerar eller arbetar (UVAS)?

Håbo kommun har en samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala. Samverkan sker genom Samordningsförbundet, och Framsteget Håbo är en produkt av verksamhetens arbete.

HåboDemokraterna tror på liknande samverkan mellan myndigheter för att fånga upp personer och hjälpa dem till jobb eller studier.

I kommunen har man nyligen startat en arbetsmarknadsenhet som mer specifikt kan hjälpa varje individ till en fungerande anställning, praktik eller åtminstone någon form av daglig aktivitet med målsättning till självförsörjning. Ingen mår bra av att bara vara hemma, vi människor behöver diverse sammanhang för att må bra.
Det stöd som kan ges från kommunen är att ge dem möjlighet att delta i enklare uppgifter. Ekonomiskt stöd till arbetsgivare som vill provanställa.
Att skapa vägar in i arbetslivet är viktigt. l Håbo finns Framsteget och Arbetsstödet där man kan få personligt stöd i att närma sig studier och arbete.Med egen försörjning och möjlighet att flytta hemifrån skapas bättre livsmöjligheter och man kan undvika att hamna i en fattigdomsfälla redan från unga år.
Här behöver olika myndigheter och intresseorganisationer gemensamt komma överens om olika vägar – då behoven är olika.
Insatser ska sättas in tidigt för personer som riskerar hamna utanför skola och arbetsliv. Vi vill stärka upp kommunens arbetsmarknadsenhet och stärka skolorna i att klara sittansvar att ge alla ungdomar en bra start i livet med makt och förutsättning klara ett liv med egen försörjning. Får alla inte dessa förutsättningar ökar risken för substansbrukssyndrom, ohälsosamma levnadsvanor och psykisk ohälsa.