Varmt välkomna till Attention Håbos Årsmöte.

DATUM: 28 mars
TID: Kl 19:00
PLATS: Anhörigcenter, Källvägen 12

Anmäl dig här: info@attention-habo.se

För att årsmötet ska kunna drivas igenom är du som medlem superviktig för oss. Det är ju därför vi finns 😀
Vad vill du att vi ska göra i föreningen? Vilka aktiviteter vill du ha mer av? Vilka aktiviteter längtar du efter? Vad behövs det mer av?
Din röst är viktig. Har du en motion så se till att skicka in den senast tre veckor före årsmötet, dvs vi behöver den senast 7 mars.

Dagordning Attention Håbo – årsmöte 28 mars 2023

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om fastställande av balansräkning
 9. Styrelsens ansvarsfrihet
 10. Behandling av motioner och förslag från styrelsen
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Val av styrelse
 13. Val av suppleanter
 14. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 15. Val av minst två ledamöter till valberedning
 16. Övriga val